RETAIL MANAGEMENT


Show:
Sort By:
Retail Management ( Kannada )  | Hosamane  S | Kalyani Publishers -15%

Retail Management ( Kannada ) | Hosamane S | Kalyani Publishers

Retail Management ( Kannada ) is a book by Hosamane S for 2nd Sem B.Com published by Kalyani Publi..

Rs. 125.00 Rs. 106.25

Retail Management ( Kannada )  | Pasha | Kalyani Publishers -15%

Retail Management ( Kannada ) | Pasha | Kalyani Publishers

Retail Management ( Kannada ) is a book by Pasha for 2nd Sem B.Com published by Kalyani Publishers..

Rs. 150.00 Rs. 127.50

Retail Management (B.Com and BBM)  | Lavanya.K, Ziya-Ur-Rahman, & G. Santosh | Skyward -15%

Retail Management (B.Com and BBM) | Lavanya.K, Ziya-Ur-Rahman, & G. Santosh | Skyward

Retail Management (B.Com and BBM) is a book by Lavanya.K, Ziya-Ur-Rahman, & G. Santosh for 2nd Sem ..

Rs. 180.00 Rs. 153.00

Retail Management | Prakash | Kalyani Publishers -15%

Retail Management | Prakash | Kalyani Publishers

Retail Management is a book by Prakash for 2nd Sem B.Com published by Kalyani Publishers..

Rs. 225.00 Rs. 191.25

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM | APPANNAIAH | Himalaya Publishing House -15%

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM | APPANNAIAH | Himalaya Publishing House

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM is a book by APPANNAIAH for 2nd Sem B.Com published by Himalaya Publi..

Rs. 215.00 Rs. 182.75

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM | PRAKASH | Himalaya Publishing House -15%

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM | PRAKASH | Himalaya Publishing House

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM is a book by PRAKASH for 2nd Sem B.Com published by Himalaya Publishi..

Rs. 240.00 Rs. 204.00

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM | SUJA NAIR | Himalaya Publishing House -15%

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM | SUJA NAIR | Himalaya Publishing House

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM is a book by SUJA NAIR for 2nd Sem B.Com published by Himalaya Publis..

Rs. 150.00 Rs. 127.50

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM(VISION) | PODDDER | Himalaya Publishing House (VISION BOOK HOUSE) -15%

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM(VISION) | PODDDER | Himalaya Publishing House (VISION BOOK HOUSE)

RETAIL MANAGEMENT-II SEM B.COM(VISION) is a book by PODDDER for 2nd Sem B.Com published by Himalaya ..

Rs. 180.00 Rs. 153.00